Nie dzielimy ich na lepszych i gorszych

kombatanci_09_11

kombatanci_09_11Aż czworo dziewięćdziesięciolatków znalazło się pośród uhonorowanych odznaczeniami i dyplomami podczas czwartkowych uroczystych obchodów Dnia Kombatanta. Mało tego – niespodziewanie o głos poprosił, urodzony w 1920 roku, Stanisław Bombała z Żabina który bezbłędnie przez mikrofon zaśpiewał pieśń patriotyczną. I to było godne uzupełnienie wiązanki, którą na tę okazję profesjonalnie przygotowała Szkoła Podstawowa nr 2. Wcześniej gołdapscy żołnierze wprowadzili sztandar kombatantów.

Część artystyczno-historyczną wieczoru poprowadził dyrektor „Dwójki” Stefan Piech, natomiast uhonorowaniem zasłużonych zajął się prezes Mieczysław Sztabiński, mówiąc między innymi: Nie dzielimy kombatantów na lepszych i gorszych.

Toteż prezentacja szlaku bojowego polskiej armii, którą pod koniec przedstawił Stefan Piech mówiła zarówno o wojsku polskim wałczącym na froncie wschodnim, jak i na zachodnim.

Nie wszyscy wytypowani do wyróżnień mogli pojawić się na uroczystości, najczęściej z powodów zdrowotnych. Dlatego część odznaczeń i dyplomów odbierali członkowie rodzin zasłużonych. Wręczał Mieczysław Sztabiński.

Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznaczono: Danutę Gąsiewską, Marię Milewską, Laurencję Skalmierską, Antoniego Fiedorowicza, Władysława Przybyta i Jana Rutkowskiego.

Statuetki za współpracę z gołdapskim kołem ZKRPiBWP otrzymali: Anna Dzienisiewicz, Krystyna Frydrych, Małgorzata Gryszkowska, Marta Jurgiełan, Bożena Kalinowska, Alicja Tynecka, Tadeusz Frydrych, Grzegorz Klimaszewski, Czesław Król, Jacek Morzy, Krzysztof Pruszyński i Mirosław Słapik.

Były też dyplomy dla członków-jubilatów ZKRPiBWP, którymi prezes Mieczysław Sztabiński uhonorował: Janinę Borysewicz, Stanisławę Dąbrowską, Reginę Girtler, Alinę Grudzińską, Martę Naumczyk, Helenę Waluś, Honoratę Kalejta, Lucynę Wasilewską, Annę Mytko, Kazimierę Kiełbasę, Emilię Krupę, Marię Stodulską, Helenę Matulewicz, Annę Murawską, Marię Rogalewską, Janinę Sztabińską, Józefa Borowego, Józefa Kuklewicza, Władysława Ołowniuka, Józefa Rawinisa i Wacława Pałczanisa.

Po wręczeniu głos zabrali goście, m.in. wicestarosta Ewa Kordjak, wiceburmistrz Jacek Morzy i Wojciech Hołdyński, przewodniczący Rady Miejskiej.


Aktualności

Powiązane artykuły