Na 58. w kraju i na 10 w województwie

rada_zatrudnienia

rada_zatrudnienia– I tak spodziewałem się, że ilość bezrobotnych zwiększy się bardziej w stosunku do aktualnych danych, po tym jak zmniejszono nam środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – powiedział Wojciech Hołdyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy podczas kolejnego spotkania Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Posiedzenie odbyło się Starostwie, jak zwykle spotkali się przedstawiciele wszystkich gmin powiatu gołdapskiego, przedsiębiorców, urzędów, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Bo taki jest skład Rady.

Jak wiadomo, środki na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu ucięto w tym roku o około 70 proc. Nasz PUP w tym roku dysponuje 3 383 900 zł, m.in. na staże (zaplanowano 390 794 zł), roboty publiczne (141 250 zł), prace interwencyjne (357 467 zł) i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (530 860 zł).

Natomiast na koniec lipca stopa bezrobocia wynosiła 20,5 proc. Powiat gołdapski uplasował się na 58 miejscu za innymi powiatami w kraju. W skali województwa za 10 powiatami: braniewskim (29,8 proc.), piskim (29,4), bartoszyckim (29,1), kętrzyńskim (26,5), lidzbarskim (25,4), szczycieńskim (23,8), węgorzewskim (23,3), działdowskim (23,3), elbląskim (23,0) i ełckim (23,0).

Najmniejsze bezrobocie w województwie ma powiat iławski (11,6 proc.).

W stosunku do ubiegłego roku w powiecie gołdapskim zmniejszyła się ilość ofert pracy.

rada_zatrudnienia


Aktualności

Powiązane artykuły