Zbadajmy się bezpłatnie!

mammografWojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Olsztynie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż w  3 września od  9.00 do 17.00 w mammobusie T.N.N. z Białegostoku na parkingu przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich będzie można wykonać bezpłatne badanie mammograficzne.

Oferta skierowana jest do Pań w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu dwóch lat nie miały wykonanej mammografii. Na badanie należy ze sobą zabrać dowód ubezpieczenia i dokument z numerem PESEL. Rejestracja telefoniczna w godz. 8.00 – 20.00 pod numerami:

85 676 03 32

85 676 13 22


Aktualności

Powiązane artykuły