Konferencja „żywnościowa” wojewody

bank_zywnosciWojewoda Marian Podziewski od lat aktywnie jest zaangażowany w działalność olsztyńskiego Banku Żywności, organizacji charytatywnej, działającej na rzecz ubogich środowisk, zwłaszcza popegeerowskich. Dlatego zaniepokojony faktem, że wyniku czerwcowej decyzji Komisji Europejskiej zmniejszającej środki na realizację tego programu we wtorek na 11.00 zwołał w olsztyńskiej siedzibie banku konferencję prasową.

Bank Żywności w Olsztynie od 2004 roku jest głównym koordynatorem i wykonawcą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Unijnego Programu „Dostarczanie Żywności Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej ”. Program PEAD jest największym programem, który jest realizowany pod względem pozyskanej żywności.

Z pomocy Banku korzystał powiat gołdapski, na terenie którego przy pomocy tutejszych organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych (m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) również uczestniczono w dostarczaniu zywnosci najubozszym.

W ramach Programu w 2010 r. Bank przekazał 4 919 ton żywności o wartości 15 421 579 zł, którą otrzymały 82 460 osoby poprzez 259 organizacje charytatywne, działające na terenie Warmii i Mazur.

Natomiast gdyż 11 czerwca tego roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie dotyczące zasad realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD) na rok 2012. Skutki tej decyzji dotkną najuboższych.

– Zmniejszenie do 1/5 środków, w stosunku do tego roku, przeznaczonych na realizację programu będzie miało bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie liczby potrzebujących, którzy w nadchodzącym roku otrzymają pomoc żywnościową – informuje Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie. – Sytuacja ta może doprowadzić do pogłębienia skali ubóstwa w naszym województwie. Mimo, iż pomoc żywnościowa dla potrzebujących mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego z roku na rok wzrasta, nadal występuje deficyt i zapotrzebowanie ludności w powyższym zakresie. Wpływ na to ma niewątpliwie utrzymująca się na najwyższym poziomie w kraju stopa bezrobocia notowana w województwie warmińsko-mazurskim. Niski poziom dochodów ludności wymusza konieczność niesienia różnorodnej pomocy, w tym pomocy żywnościowej, najuboższym mieszkańcom naszego województwa.

W roku bieżącym pomocą w ramach programu PEAD objęliśmy pomocą ok. 80 000 osób, którym poprzez 250 organizacji przekażemy prawie 5 488 ton żywności o wartości ok. 15 milionów złotych. Produkty żywnościowe z programu PEAD to: mąka pszenna, kasza manna, makaron świderki, makaron muszelki, ryż biały, kasza gryczana, kasza jęczmienna z warzywami, płatki kukurydziane, musli, herbatniki, kawa zbożowa instant, krupnik, chleb chrupki żytni, kasza jęczmienna z gulaszem, makaron z gulaszem, zupa pomidorowa z ryżem, ser podpuszczkowy dojrzewający, ser topiony, mleko UHT, mleko w proszku pełne i masło ekstra.

Tak drastyczne ograniczenie środków z będzie miało negatywne skutki również na wielu innych płaszczyznach. Bank Żywności w Olsztynie, przez lata realizacji programu, budował sieć współpracy zarówno z administracją samorządową, jak i lokalnymi organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy. Ta sieć była niezbędna do skutecznego dotarcia z pomocą do ok. 80 000 potrzebujących rocznie.

Ograniczenie programu PEAD doprowadzi do zburzenia systemu współpracy. Realizacja programu wymagała od Banku Żywności w Olsztynie oraz organizacji partnerskich przygotowania infrastruktury magazynowej, chłodniczej i transportowej, która teraz pozostanie niewykorzystana. Taka sytuacja bez wątpienia negatywnie wpłynie zarówno na skuteczność i zasięg dotarcia z pomocą do potrzebujących, jak i obciąży działalność poszczególnych organizacji i Banku Żywności w Olsztynie.

Dlatego też Bank Żywności w Olsztynie przekaże pismo do Pana Wojewody Mariana Podziewskiego z prośbą o interwencję i poparcie w celu utrzymania tak ważnego dla najuboższych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego programu żywnościowego.

Oprócz wojewody w konferencji wezmą udział: prezes Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski oraz przedstawiciel Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie.

 


Aktualności

Powiązane artykuły