Posiedzenie Zarządu Powiatu

W porządku obrad XXII (22) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi, ktore będzie miało miejsce 16 sierpnia 2011 roku o godz. 12:00 w sala nr 4 w Starostwie Powiatowym, między innymi:
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu
Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawach:
– informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze,
– wyznaczenia lekarzy uprawnionych do wydawania opinii o skierowanie pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2011/2012,
Sprawozdanie Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego za I półrocze,
Informacja dotyczącej stanu i struktury bezrobocia oraz form przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu,
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi dotyczącego zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2011 w związku z remontem odcinka  ul. Żeromskiego.
Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
– uchwalenia kodeksu etycznego Radnych Rady Powiatu w Gołdapi;
– zmian budżetu powiatu w 2011 roku.
W ramach spraw bieżących omówiony zostanie plan bieżącego utrzymania dróg powiatowych w sierpniu.


Aktualności

Powiązane artykuły