Beata Otto lokalnym inicjatorem

lisoJak już informowaliśmy – w ramach projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Enegy Plus z Wlk. Brytanii poszukiwali na terenie powiatu gołdapskiego osoby do pracy w charakterze Lokalnego Inicjatora Społeczeństwa Obywatelskiego.

Z naszego terenu zgłosiła się Beata Ottto i została zaakceptowana przez kierujących projektem.

Będzie to działalność na rzecz ochrony klimatu, zawierające elementy badawcze.

Celem tego partnerskiego przedsięwzięcia jest aktywizowanie polskich samorządów do działań prowadzących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służących lepszej adaptacji do zmian klimatu. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2010 r. i trwać będzie do 2015 r.


Aktualności

Powiązane artykuły