Poprawki, poprawki…

Rozpoczynają się matury poprawkowe. Wiadomo, że tegoroczne egzaminy dojrzałości nie wypadły najlepiej w całej Polsce. Najwięcej poprawek jest z matematyki, również w gołdapskich szkołach.

W gołdapskim Zespole Szkół Zawodowych do poprawek w Liceum Profilowanym przystąpiło 26 osób. Trzy się nie zgłosiły. Najwięcej poprawek jest z matematyki, bo aż 18, dwie z angielskiego i jedna z biologii.

W tutejszym technikum maturę poprawkową zdaje 10 osób – 10 z matematyki i 2 z angielskiego. Cztery osoby się nie zgłosiły. Ponadto dwie osoby (po jednej z Liceum Profilowanego i technikum) zdaje ustny.

W gołdapskim Liceum Ogólnokształcącym maturę poprawkową zdaje 23 osoby. Dwie się nie zgłosiły.


Aktualności

Powiązane artykuły