Konkursy dla wolontariuszy

centrum_wolontariatuCentrum Wolontariatu w Elblągu , wspólnie z Siecią Centrów Wolontariatu , serdecznie zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

W tym szczególnym roku – Europejskim Roku Wolontariatu, Centra Wolontariatu przygotowały dwa atrakcyjne konkursy:

Barwy wolontariatu

Jest to już jedenasta edycja konkursu, który stwarza okazję aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym  z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Organizacja przyjazna wolontariuszom

Konkurs zorganizowany jest po raz pierwszy. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych aktywnościach.

Takim placówkom organizatorzy przyznają certyfikat: Organizacji przyjaznej wolontariuszom.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas grudniowej Gali Wolontariatu.

Termin nasyłania zgłoszeń w obydwu konkursach upływa 9 września 2011.

Regulaminy, zasady udziału oraz miejsca zgłoszeń kandydatów dostępne są także pod adresem:

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=12

Organizację konkursów wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, Urzędy Marszałkowskie Województw: Mazowieckiego i Kujawsko – Pomorskiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego, partnerzy lokalni oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerem medialnym konkursów jest portal ngo.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań , prosimy o kontakt.

Pozdrawiam:

Kamil Zimnicki

Powiązane artykuły