Gołdapskie pieczęcie

pieczec_historia_goldapi

pieczec_historia_goldapiWydana w 1753 roku książka Ludwiga R. von Wernera „Poleographie Regni Porussiae des Historische Nachricht von denen Staedten des Koenigsreiches Preussen” w tomie pierwszym zawiera rozdział poświęcony Gołdapi, zatytułowany „Poleographie Patriae de oppido Goldapp eiusque sigillo”.

Poza interesującym opisem historii miasta autor zamieszcza dwa rysunki przedstawiające pieczęcie miejskie.

Pierwsza posiada w otoku napis: SIGILL (UM) SCABINATUS GOLDAPPENSIS ANNO 1693 (pieczęć sądu gołdapskiego rok 1653).

Druga: SIGILLUM SENATUS GOLDAPPENSIS ANNO 1570 (pieczęć rady miejskiej Gołdapi z toku 1570).

Są to jedyne zachowane wizerunki gołdapskich pieczęci z tych wieków.

Warto zwrócić uwagę na heraldyczne udziwnienie – mianowicie puste pola herbu zapełnione zostały arabeskami, a na szyi orła nie umieszczono litery „S” (Sigimundus – Zygmunt August), którą po zniesieniu po roku 1656 zależności lennej Prus od Rzeczypospolitej zastępowano literą „F” (Fryderyk) lub FW )Fryderyk Wilhelm.

Pieczęć miejską przyznał Gołdapi przywilej miejski nadany 14 maja 1570 roku w Królewcu przez księcia Albrechta Fryderyka Hohenzollerna.

Jarosław Słoma

pieczec_historia_goldapi

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Gołdapskie pieczęcie

 1. O pieczęci znajdziemy informację w książce Mignata.
  W roku 1791 Schröder („Preuß. Archiv” Bd. 1, Königsberg 1791, s. 277) o pieczęci pisał „Nie jest zgodna z istniejącym opisem w Przywileju, co wynika prawdopodobnie z błędu grawera. W najwyższej części pieczęci widać pół orła. W części dolnej cztery rożne pola (dwie pary).
  Dwa pola ozdobiono labrami (Laubwerk). Napis brzmi: „Sigillum Senatus Goldappersis anno 1570”.
  Dalej następuje wyjaśnienie:
  „Wspomniane labry nie są elementem herbu a jedynie heraldyczną arabeską, która wypełniała duże puste pola, w tarczach Hohenzollernów .”
  Schröder użył określenia „labry” ale nie jest ono zbyt dokładne – w tym przypadku bardziej właściwe jest damaskinaż lub arabeski, które były szczególnie popularne i stosowane w heraldyce niemieckiej w okresie renesansu.
  A więc nie błąd grawera i nie udziwnienie a raczej przyjęta w tym czasie i dopuszczalna forma heraldycznego przedstawienia.

 2. raptem

  Gołdap heç bir bərabər olub