„Uchroń swoje dzieci przed narkotykami”

W świetlicy wiejskiej w Żelazkach, w piątek 08. lipca odbył się profilaktyczny piknik rodzinny pod hasłem „Uchroń swoje dzieci przed narkotykami”.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 16.00 pogadanką na temat narkotyków i niebezpieczeństwach z nimi związanych przez Panią policjantkę z Gołdapskiej Komendy Policji. Następnym punktem programu był konkurs plastyczny pt. „Nie biorę, więc żyję”.
Od godziny 18.00 przeprowadzone zostały konkursy i zabawy na świeżym powietrzu: skakanie w workach, rzut piłeczką do celu, skoki na skakance, dmuchanie balonów na czas, przeciąganie liny. Po rozstrzygnięciu konkursów prowadząca – Pani Małgorzata Czarniewska zapowiedziała gwiazdę wieczoru – zespół SELIT. Zebrana widownia bawiła się do późnych godzin nocnych. Imprezę można zaliczyć do udanych zwłaszcza pod hasłem walki z narkotykami, z uwagi na zainteresowanie społeczności lokalnej i duże zaangażowanie w edukację zwłaszcza najmłodszych.
Damian Czarniewski


Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia:
Domu Kultury w Gołdapi
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Stowarzyszenia „Rozwojowa Wieś” Żelazki
Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi
Straży Granicznej w Gołdapi
OSiR-u w Gołdapi
Którym organizator składa najszczersze podziękowania.


Aktualności

Powiązane artykuły