Historia Gołdapi

Trochę pytań z historii Gołdapi i powiatu.

 

W którym roku nadano Gołdapi prawa miejskie?

Która z wymienionych krain nie ma geograficznego związku z Gołdapią?

Kto nadał Gołdapi prawa miejskie?

W którym roku Immanuel Kant odwiedził Gołdap?

Co było jedną z „wizytówek” komendanta gołdapskiego garnizonu Daniela Friedricha von Lossowa (objął dowództwo w 1763 roku)?

Gołdapski kościół Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła jest:

W którym miejscu przed II wojną światową znajdował się w Gołdapi zbór baptystów?

Jak przed II wojną światową nazywała się ulica Wolności?

Co ustanowiono przy kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Gołdapi 29 czerwca 1989 roku?

Kiedy Gołdap została zdobyta przez oddziały 11 armii gwardii III Frontu Białoruskiego?