Mołdawskie projekty Fundacji Puszczy Rominckiej

Mołdawskie projekty Fundacji Puszczy Rominckiej

Fundacja Puszczy Rominckiej od lat realizuje projekty na Ukrainie i w Mołdawii. W roku pandemii nasze działania międzynarodowe zostały znacznie ograniczone. Niemniej jednak udało się – dzięki wsparciu uzyskanemu z MSZ i od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – utworzyć w zachodniej Mołdawii – w miejscowości Sculeni – Polskie Centrum Międzymorza – ośrodek, który służyć ma lokalnej polskiej mniejszości. (więcej…)

Czytam dalej »

Rozstrzygnięto konkurs „W naszym karmniku, ptaszków bez liku”

Rozstrzygnięto konkurs „W naszym karmniku, ptaszków bez liku”

W Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs – „W naszym karmniku, ptaszków bez liku”. Głównym założeniem konkursu było uwrażliwienie dzieci na pomoc ptakom w okresie zimowym, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych, wspólne rodzinne spędzanie czasu wolnego na konstruktywnej zabawie i nauce. (więcej…)

Czytam dalej »

Trwa naśnieżanie stoku narciarskiego na gołdapskiej Pięknej Górze. Mimo to, by narciarze mogli korzystać, organizatorzy muszą poczekać na poluzowanie obostrzeń związanych z koronawirusem. Przy okazji trochę „pięknogórskiej” zimy.

(więcej…)

Czytam dalej »