Quiz o powiecie gołdapskim. 11 pytań

Co wiemy o atrakcjach turystycznych powiatu gołdapskiego?

Zapraszamy do kolejnego quizu. Tym razem tematem jest turystyka powiatu gołdapskiego.

Zacznijmy od zabytków. Jaki styl architektoniczny reprezentuje gołdapski kościół pod wezwaniem św. Leona i Bonifacego?

Najwyższy szczyt Szeskich Wzgórz to:

Gdzie znajdują się zabytkowe mosty nazywane nierzadko „Małymi Stańczykami”?

Który z niżej wymienionych traktował Puszczę Romincką jako swój rewir łowiecki?

Jak się nazywał kompleks umocnień z czasów II wojny światowej, którego pozostałości znajdują się w lesie Kumiecie?

W którym miejscu rozpoczyna swój bieg rzeka Gołdapa?

Zaznacz właściwe nazwisko twórcy piramidy w Rapie

Zabytkowe budowle kolejowe w Stańczykach są to:

W którym roku gmina Gołdap uzyskała status uzdrowiska (nie mylić ze statutem uzdrowiska)?

Przy jakim wzgórzu znajduje się w powiecie gołdapskim Góra Zamkowa?

Co oznacza skrót MOR?

Powiązane artykuły