Integracja systemu WMS z innymi oprogramowaniami ERP – droga do efektywnej logistyki i łańcucha dostaw.

ciemnowłosa kobieta pracująca na laptopie i z dokumentami

Trudno wyobrazić sobie sprawnie systemy ERP i WMS funkcjonujące zupełnie niezależnie od siebie. Ich skuteczna integracja to krok niezbędny do tego, by wykorzystać potencjał obu tych środowisk, a co za tym idzie – skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw i jednocześnie realizować cele biznesowe przedsiębiorstwa.

Logistyka i łańcuch dostaw to obszary, których optymalizacja może przynieść mnóstwo wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa – a w czasach, w których biznesowa rzeczywistość nieustannie i dynamicznie się zmienia, każdy sposób na usprawnienie funkcjonowania organizacji jest wart rozważenia i wprowadzenia w życie. Dobrze zaplanowane logistyka i łańcuch dostaw dają większą kontrolę nad posiadanymi aktywami, usprawniają proces transportowy, a co za tym idzie – ułatwiają pracę i organizację całego przedsiębiorstwa, czym wzmacniają jej konkurencyjność i poprawiają pozycję na rynku.

We współczesnych przedsiębiorstwach obecność systemów WMS (Warehouse Management System) obok oprogramowania ERP (Enterprise Resource Planning) nie jest niczym zaskakującym. Oba te środowiska – choć różne – wzajemnie się uzupełniają i stanowią kluczowy element nowoczesnej logistyki.

System WMS i system ERP – co to jest?

Systemy WMS to zintegrowane magazynowe systemy informatyczne, które są odpowiedzialne za zarządzanie, nadzór i kontrolę nad przepływem towarów, a także nad wszystkimi procesami zachodzącymi w magazynie, od przyjęcia towaru po jego wydanie. Obejmują one funkcje takie jak: monitorowanie stanów magazynowych, zarządzanie lokalizacjami towarów, optymalizację procesów kompletacji zamówień, przyjęć i wysyłek towarów, wspomaganie inwentaryzacji czy szeroko pojęty nadzór nad pracą personelu magazynowego.

Z kolei systemy klasy ERP mają szersze zastosowanie i mogą obejmować zarządzanie i integrowanie innych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw – na przykład zarządzanie produkcją, sprzedażą, marketingiem, księgowością czy zasobami ludzkimi. Systemy ERP umożliwiają firmom pełny wgląd w działalność i kontrolę nad kluczowymi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa oraz nad najważniejszymi procesami zachodzącymi w jego obrębie.

Korzyści z integracji WMS i ERP

Dlaczego właściwie systemy WMS i ERP powinny być ze sobą zintegrowane – a więc wymieniać między sobą informacje i współpracować? Przemawia za tym kilka twardych, biznesowych argumentów, istotnych szczególnie w kontekście szeroko pojętej logistyki.

Pierwszym z nich jest poprawa widoczności łańcucha dostaw. Połączenie ze sobą danych z systemów WMS oraz ERP może pomóc w stworzeniu pełniejszego obrazu wszystkich kluczowych ogniw łańcucha dostaw, począwszy od dostawców aż po drogę do klienta końcowego. Integracja ERP i WMS ułatwia proaktywne i skuteczne zarządzanie obszarem logistyki, pozwala lepiej diagnozować ewentualne problemy i skuteczniej reagować w przypadku ich wystąpienia.

Integracja ERP i WMS jednocześnie podnosi wydajność operacji wykonywanych w magazynie. Dzięki zautomatyzowanej wymianie danych nie ma konieczności ich ręcznego wprowadzania, które jest obarczone ryzykiem popełnienia błędu – najczęściej wynikającego z tzw. czynnika ludzkiego. „Przejęcie” części zadań przez integrację obu tych systemów ogranicza zatem błędy, a co za tym idzie, zmniejsza liczbę zwrotów, obniża koszty związane z ich obsługą i prowadzi do szybszej realizacji zamówień, co ma bardzo duże znaczenie dla zadowolenia klientów.

Wreszcie – integracja systemów ERP i WMS daje jeszcze większą kontrolę nie tylko nad stanem magazynowym, ale nad aktywami przedsiębiorstwa. Dokładne dane o stanie magazynowym w czasie rzeczywistym dają możliwość optymalizacji poziomu zapasu, łatwiejszego reagowania w przypadku wystąpienia niedoborów lub wzmożonego popytu.

Holistyczne spojrzenie na przedsiębiorstwo dzięki integracji WMS i ERP

Co więcej, integracja systemów WMS i ERP ułatwiające połączenie danych z różnych obszarów działalności firmy – na przykład danych magazynowych z księgowością, produkcją czy systemami CRM. W przypadku integracji WMS z modułem odpowiedzialnym za księgowość dział księgowy ma dostęp o stanie zapasów czy kosztach związanych z gospodarką magazynową. Integracja z systemem zarządzania produkcją pozwala na wymianę informacji na temat dostępności materiałów i komponentów – a to z kolei usprawnia planowanie produkcji i pozwala na unikanie zbędnych przestojów produkcyjnych.

Z kolei CRM może przekazywać do WMS informacje o zamówieniach klientów, dzięki czemu kompletowanie i wysyłanie zamówień może być szybsze i sprawniejsze, a w drugą stronę… system WMS może przekazywać do CRM informacje o statusie realizacji zlecenia, a klienci zyskują tym samym dostęp przejrzystą, klarowną informację na temat swojego zamówienia.

Integracja WMS i ERP – kluczowe ogniwo w usprawnieniu łańcucha dostaw

Integracja oprogramowania WMS z systemem klasy ERP jest zatem czymś więcej niż po prostu wymianą informacji pomiędzy oboma tymi środowiskami. Należy spojrzeć na nią nieco szerzej – a wówczas dostrzeżemy w niej narzędzie o strategicznym znaczeniu, mogące wpłynąć na usprawnienie łańcucha dostaw i skuteczną realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa. Warto potraktować integrację systemu WMS jako inwestycję, która niesie wielokrotny, wymierny zwrot na wielu poziomach.


Porady

Powiązane artykuły