By czasem powrócić…

Właśnie w czerwcu zakończyła warsztaty kolejna grupa Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, i to kolejna grupa tej szkoły, która spotkanie rodzinne miała w Giżach – fotografie w załączeniu.

Tam znajdują bowiem wszystko, co przeciwdziała nudzie: wodę i sprzęt wodny, trampoliny, piaskownicę i zjeżdżalnię dla małych i dużych, pyszne ciasto gospodarzy… dużo by wymieniać. „Majątek Marczak” to cudowne miejsce dla integracji rodzin przy ognisku i tak właśnie je spędzili uczestnicy warsztatów SdRiW, a ich szeregi wzmocnili niektórzy absolwenci z Dubeninek. Wszyscy zachwyceni i chętni do tego, by czasem tam powrócić.

Tam nastąpiło też uroczyste wręczanie zaświadczeń dla uczestników gołdapskiej szkoły dla rodziców i mniej uroczyste, ale również interesujące wręczenie dzieciom prawie wakacyjnych lodów. Doskonała zabawa dzieci z ojcami, kulinarne dnia przygotowane przez mamy i dyskusje o tym, jak dalej wdrażać treści SdRiW. A warsztaty, jak zazwyczaj, odbywaj a się dzięki dofinansowaniu przez Gminę Gołdap z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026.

Mnie, jako ich trenerkę, bardzo cieszy fakt, że wciąż chcą się spotykać, że powracają i do Giż, i są chętni na spotkania w gronie absolwentów w Gołdapi, a czasem razem wyruszamy w nieco dalszą podróż, by wzmacniać to, co potem w rodzinach owocuje i je umacnia, a tym samym zapobiega rozglądaniu się za tym, co ma miłe nieraz początki, ale skutki żałosne (używki).

W najbliższych planach – czerwcowe spotkanie „Koloru Rodziny” (absolwentów SdRiW) oraz start warsztatów 3. części Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (dotyczy relacji z nastolatkami) z końcem lata. ZapraszamJ, informacje na fb.

Trenerka SdRiW Ewa Jurkiewicz

Powiązane artykuły