Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Szansa na dofinansowanie przedsięwzięć

Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Szansa na dofinansowanie przedsięwzięć

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5.a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem, FENX.01.05-IW.01-010/24. (więcej…)

Czytam dalej »

Warto poznać „Plan zamówień publicznych” gminy

Warto poznać „Plan zamówień publicznych” gminy

Na BIP Urzędu Miejskiego znajdziemy „Plan zamówień publicznych” na 2024 rok, zaktualizowany 7 czerwca. W ramach tego planu gmina Gołdap ogłosiła m.in. trzy zamówienia na przebudowę wiejskich dróg wewnętrznych. Jednak nie mniej istotne jest zapytanie ofertowe na „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów infrastruktury uzdrowiskowej”. Wszak widać gołym okiem, że część uzdrowiskowej infrastruktury wymaga remontów. Niżej plan. (więcej…)

Czytam dalej »