Inni napisali. „Czy wśród podejrzanych są olecczanie?”

Artykuł pod takim tytułem znajduje się w oleckim dodatku do „Gazety Olsztyńskiej”. Nieoficjalnie mówi się też o osobach pełniących do niedawna znaczące funkcje w samorządzie Oleckim.

Artykuł rozpoczyna akapit: Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzą śledztwo w sprawie udzielania w latach 2019-2021 korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą i przyjmowania takich korzyści przez te osoby od osób zarządzających podmiotem gospodarczym zajmującym się wydobyciem i produkcją wyrobów z naturalnych kruszyw.

Kończy: Jak się nieoficjalnie mówi, sprawa prowadzona przez CBA i Prokuraturę Krajową dotyczy również kilku mieszkańców gminy Olecko. Czekamy na oficjalne potwierdzenie tych informacji.

Link do artykułu:

https://gazetaolsztynska.pl/olecko/1054448,Czy-wsrod-podejrzanych-sa-olecczanie.html

 


Aktualności

Powiązane artykuły