Ekodrużyna Gołdap informuje VII akcja Czysta Gołdap – Czysta Gołdapa – czysta Wisła 2024 – łączą nas rzeki – recykling rejs

Tegoroczna VII Pieszo-Rowerowo-Wodna Akcja Czysta Gołdap – Czysta Gołdapa przebiegła sprawnie. Miała kilka etapów w różnych częściach miasta i okolic.

Wszystkie grupy działały prężnie. Efektem naszych działań był załadowany workami z odpadami samochód Nadleśnictwa Gołdap.

Z dumą stwierdzam, że o naszym lokalnym ekodziałaniu słychać w całej Polsce.

– Halo, halo Dominiku Dobrowolski czy nas słyszysz?

– Tu Gołdapianie i Akcja -@Czysta Wisła na Gołdapie!

-Gołdapianie walczą kolejny już rok o czyste wody, lasy.

– Stwierdzamy, że wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców naszego miasta.

– Meldujemy Czysta Gołdap, Czysta Wisła na Gołdapie zaprasza…

Pragnę podziękować wszystkim gołdapianom zaangażowanym w akcję.

Koordynatorka akcji – Alina Oleszczuk

 

 

Powiązane artykuły