Powróci do Indii

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec obywatela Indii. Okazało się, że mężczyzna przebywa w naszym kraju niezgodnie z przepisami.
11 kwietnia, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec 24-letniego obywatela Indii. Mężczyzna do kontroli okazał paszport wydany w kraju pochodzenia. Nie posiadał żadnych dokumentów, które uprawniałyby go do legalnego pobytu na terytorium RP.

Cudzoziemiec otrzymał decyzję zobowiązującą go do powrotu do swojego kraju.

W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły