Osoby zainteresowane pracą w Policji mają możliwość wziąć udział w zajęciach sprawnościowych

Już w najbliższą sobotę, 20 kwietnia w hali OSiR przy ulicy Partyzantów w Gołdapi osoby zainteresowane pracą w Policji będą miały możliwość wziąć udział w zajęciach sprawnościowych pod nazwą „Dzień Kandydata”. Na przebiegnięcie całego toru i zaliczenie wszystkich ćwiczeń kandydat ma maksymalnie 1 min 41 s. Przyjdź i sprawdź swoje możliwości!

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi organizuje kolejne spotkanie pn.: „Dzień Kandydata”. Już w najbliższą sobotę (20 kwietnia) osoby, które wiążą swoją przyszłość z Policją będą miały możliwość przećwiczenia jednego z etapów rekrutacji – toru sprawnościowego. Od godziny 9:30 w hali OSiR przy ulicy Partyzantów w Gołdapi policyjny instruktor na specjalnie przygotowanym torze przeszkód zademonstruje jak poprawnie wykonać wszystkie ćwiczenia. Trener sprawdzi poczynania kandydatów i poprawi potencjalne błędy, a wszystko po to, aby już na właściwym egzaminie kandydat mógł poradzić sobie bez przeszkód.

Proces rekrutacji do policji

Aby zostać policjantem trzeba przejść kilkuetapowy proces rekrutacyjny, który nie należy do najłatwiejszych. Każdy kandydat musi spełnić pewne warunki, między innymi: posiadanie polskiego obywatelstwa, ukończone 18 lat, posiadanie nieposzlakowanej opinii i pełnia praw publicznych. Osoby, które starają się zasilić szeregi Policji muszą też posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Etapy rekrutacji do policji

Aby rozpocząć proces rekrutacyjny, zainteresowane osoby muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do służby w policji – w tym dokumencie wymieniamy konkretną jednostkę, w której chcielibyśmy pełnić służbę, wypełniony kwestionariusz osobowy (części A i B);
  • kserokopie dyplomów i świadectw, które potwierdzają nasze wykształcenie Dodatkowo obowiązkowe jest przedstawienie dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej, jeżeli kandydat odbywał służbę (warto tutaj dodać, że brak dowodu na którymkolwiek etapie rekrutacyjnym od razu nas dyskwalifikuje).

Kolejnym krokiem w rekrutacji jest test wiedzy ogólnej, który składa się z 40 pytań. Jest to test wyboru. Pytania dotyczą głównie funkcjonowania władzy sądowniczej, wykonawczej oraz ustawodawczej, a także bezpieczeństwa publicznego. Przykładowe pytania do testu można znaleźć na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Test sprawności fizycznej to następny etap. Aby do niego przystąpić kandydat musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie, które pozwali na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. W tym wypadku należy pamiętać o stroju gimnastycznym oraz obuwiu sportowym. Po teście sprawnościowym przychodzi czas na badania psychologiczne, które mają za zadanie określić predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. W trakcie tego etapu trzeba odpowiedzieć na pytania w formie testu komputerowego, jak również spotkać się z psychologiem, który przeprowadzi indywidualną rozmowę. Dodatkowo podczas rekrutacji będziemy musieli wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego, która sprawdzi, czy kandydat może mieć dostęp do informacji niejawnych. Jeżeli otrzymamy negatywny wynik, to postępowanie rekrutacyjne jest przerwane, o czym zostaniemy poinformowani.

KPP w Gołdapi

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły