Obserwacje i doświadczenia w ekopracowni

W ekopracowni klimatycznej znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 2 od września ubiegłego roku odbywają się lekcje przyrody, biologii, geografii, zajęcia pozalekcyjne, m.in. zbiórki harcerskie, zajęcia koła biologicznego przygotowujące uczniów do konkursów, jak też rady pedagogiczne, spotkania z rodzicami, ze społecznością lokalną.

W kwietniu tego roku, w trakcie Zielonych Dni, ekopracownia stała się miejscem wielu ciekawych obserwacji i badań. Uczniowie klasy IIIa, Va, Vb, VIIa poznawali przyrodę i zjawiska fizyczne poprzez doświadczenia i obserwacje z wykorzystaniem mikroskopów i lup.

Młodzi przyrodnicy wykonywali preparaty mikroskopowe z hodowli pantofelka, obserwowali model torfowiska, rozkwitające kwiaty, odkrywali napięcie powierzchniowe, budowali prosty kompas, wysiewali nasiona, badali co pływa, a co tonie. Na zajęcia w ekopracowni w ramach Zielonych Dni czekają z niecierpliwością uczniowie pozostałych klas.

Warsztaty zostały przygotowane przez nauczycielkę Małgorzatę Wojciechowską-Gutowską oraz uczennice z klasy 7a.

Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Powiązane artykuły