Marszałek wręczył stypendia artystyczne

Dziś w sali sesyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego miało miejsce wręczenie stypendiów studentom i artystom. Wśród beneficjentów znalazł się Mirosław Słapik.

Jego stypendium przeznaczone jest na przygotowanie do druku (i druk w formie książkowej) pracy doktorskiej: „Życie literackie na pograniczu mazursko-suwalskim w latach 1945-1989”.

Fot. Jan Steć i W-MUM

Powiązane artykuły