Informacja Zarządów firm IRYD sp. z o.o i KENSUS sp. z o.o. sk. mających swoje siedziby na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej na terenie gminy Gołdap

W związku z nagranym i rozpowszechnionym na platformie Facebook filmikiem, skierowanym do mieszkańców Gołdapi (potencjalnych wyborców w zbliżających się wyborach samorządowych) oraz niekreślonego, nielimitowanego kręgu odbiorców, filmikiem sugerującym bez jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych, jakoby Zarządy firm IRYD i KENSUS dążyły do wybudowania na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej leżącej na terenie gminy Gołdap, lub na terenie gminy Gołdap, spalarni odpadów czy też materiałów niebezpiecznych,

w dniu jutrzejszym kancelaria prawna działająca w imieniu i na rzecz obu ww. firm, wniesie sądowy pozew przeciwko panu Rafałowi Tomaszowi Luto o ochronę dóbr osobistych wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, domagając się:

– sporządzenia i podpisania przez Pozwanego w odpowiedniej formie i treści stosownych przeprosin;
– zamieszczenia przez Pozwanego ww. przeprosin na platformie Facebook w opisany w pozwie stosowny sposób;
– nakazania Pozwanemu natychmiastowego zaprzestania dalszego rozpowszechniania ww. nagrania;
– zasądzenia od pozwanego kwoty 20.000,00 zł tytułem sumy pieniężnej na wskazany w pozwie cel społeczny.

Ogłoszenie płatne


Aktualności

Powiązane artykuły