Czwartkowa sesja Rady Powiatu

Będzie to ostatnia sesja Rady Powiatu Gołdapskiego w dotychczasowym składzie. Link do transmisji i retransmisji: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/286/rada-powiatu-w-goldapi.htm

Początek o 13:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVII (77) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2023.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2023.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2023.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2023.
 11. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Powiatu Gołdapskiego.
 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026;
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego;
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2024;
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024–2039;
  5. zmian budżetu powiatu na rok 2024.
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Zapytania Radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 18. Sprawy różne.
 19. Wolne wnioski.
 20. Głos wolny.
 21. Zamknięcie obrad.

 


Aktualności

Powiązane artykuły