Policjanci podsumowali działania „Bezpieczne ferie 2024”

Ferie zimowe dobiegły końca. Gołdapscy policjanci prowadzili intensywne działania profilaktyczne oraz czynności prewencyjno-kontrolne. Mundurowi spotykali się z uczestnikami zimowisk, gdzie rozmawiali o bezpieczeństwie. Policjanci ruchu drogowego dbali o bezpieczeństwo na drogach poprzez prowadzenie kontroli prędkości, stanu trzeźwości kierujących oraz stanu technicznego pojazdów.

 

Bezpieczeństwo to nasza wspólna i bardzo ważna sprawa. Szczególnie w okresie wypoczynku, kiedy część osób korzystających z uroków białego szaleństwa zapomina o jego podstawowych zasadach. Dlatego też gołdapscy policjanci prowadzili działania „Bezpieczne Ferie 2024”. Podczas dwutygodniowej przerwy od nauki mundurowi przeprowadzili ponad 50 spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Stróże prawa rozmawiali z nimi o bezpiecznych formach spędzania czasu wolnego i przypominali o zagrożeniach. Ze starszą młodzieżą poruszyli zagadnienie dotyczące uzależnienia od narkotyków i dopalaczy oraz uczulali na groźne zjawisko cyberprzemocy.  Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego skutecznie podejmowali działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W czasie ferii zimowych mundurowi skontrolowali około 200 uczestników ruchu drogowego oraz ujawnili ponad 170 wykroczeń popełnionych przez użytkowników dróg.

Zdecydowana większość z nich dotyczyła przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Policjanci nałożyli łącznie ponad 150 mandatów karnych, zastosowali 20 pouczeń oraz skierowali 5 wniosków o ukaranie do sądu. W wyniku kontroli stanu technicznego pojazdów zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych, m.in. za brak aktualnego badania technicznego bądź z uwagi na stan auta, który zagrażał porządkowi lub bezpieczeństwu w ruchu drogowym.  Funkcjonariusze Referatu Patrolowo-Interwencyjnego przeprowadzili w tym czasie blisko 170 interwencji, zatrzymali 5 sprawców przestępstw oraz 8 osób poszukiwanych. Ponadto, policjanci podczas codziennej służby systematycznie kontrolowali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne lub narażone na wychłodzenie.

KPP Gołdap

 


Aktualności

Powiązane artykuły