Nielegalnie pracowali na Warmii i Mazurach

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. W styczniu br. kontrolą objęli 278 obcokrajowców. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że 57 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Białorusi – 49%. Na drugim miejscu znaleźli się Ukraińcy – 36%, na trzecim Gruzini – 9%. Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży produkcyjnej – 35%, usługowej, budowlanej, pośrednictwie pracy, turystyce i handlu – 13%. W analizowanym okresie najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 24%, ełckim – 19%, mrągowskim –  15%, iławskim, giżyckim i gołdapskim po 9%.

Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 19 tys. zł.


Aktualności

Powiązane artykuły