Będzie projekt „łącznika” między drogą krajową 65 a wojewódzką 651!

Marcin Kuchciński – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, któremu towarzyszyłem jako radny województwa, podczas spotkania 12 lutego w Starostwie Powiatowym, zapowiedział ogłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (w dystansie 1-2 miesięcy) przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej obwodnicy Gołdapi, która połączy drogę krajową nr 65 (kierunek Olecko, Ełk) z drogą wojewódzką nr 651 ( kierunek Dubeninki).

Wykonanie dokumentacji planowane jest w okresie 26 miesięcy od podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Obwodnica, zwana popularnie „łącznikiem” będzie miała długość około 2,5 km. W znacznym stopniu wyprowadzi ruch transportu samochodowego, w szczególności ciężkiego ruchu tranzytowego, poza miasto Gołdap. Przyczyni się przez to do istotnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, a przy tym podniesie komfort życia mieszkańców. Turysta czy kuracjusz jadący z kierunku Giżycka czy Węgorzewa do dzielnicy uzdrowiskowej, czy dalej w kierunku Stańczyk, nie będzie zmuszony do przejazdu przez centrum Gołdapi. Będzie mógł skorzystać z „wydłużonej” obwodnicy. Podobnie z transportem towarowym. Dziękuję marszałkowi Marcinowi Kuchcińskiemu oraz Waldemarowi Królikowskiemu dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich za zrozumienie i otwartość na argumenty, na rzecz poprawy układu drogowego Gołdapi. Uzdrowiskowa Gołdap i jej mieszkańcy zasługują na tę inwestycję.

Cieszę się, że udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie, ważnej dla rozwoju miasta, w tym funkcji uzdrowiskowej Gołdapi, ale też Gołdapi jako miasta oferującego mieszkańcom dobrą jakość życia (Cittaslow Polska). Myślimy pozytywnie i przyszłościowo, biorąc też pod uwagę obawy zgłaszane wcześniej przez część mieszkańców. Kończymy etap dyskusji czy sporów, przechodzimy do czynów – procesu dokumentacyjnego i inwestycyjnego.

Warto rozważyć wzdłuż nowej drogi możliwości lokowania działalności gospodarczej.

Przed nami pięć lat nowej kadencji samorządowej. Dwa lata na wykonanie projektu technicznego i kolejne trzy lata na poszukiwanie finansowania tej niewielkiej przecież, bo około 2,5 km inwestycji. Może z pieniędzy pozostałych po innych, wcześniej zaplanowanych inwestycjach… Być może oddanie do użytku jesienią 2026 zmodernizowanych 37,5 km drogi nr 651 Gołdap-Dubeninki-Żytkiejmy- granica województwa zbiegnie się czasowo z ogłoszeniem przetargu na „łącznik”- kolejny odcinek gołdapskiej obwodnicy.

Konstelacja na poziomie rządowym i samorządu województwa sprzyja stawianiu takich celów.

Będę o to zabiegać jako radny województwa.

Jarosław Słoma

#SłomaZMazur #JarosławSłoma #ZMyśląOGołdapi #ŁączyNasGołdap

 


Aktualności

Powiązane artykuły