Łączy nas turystyka – konkurs dla gmin

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego już po raz szósty zaprasza gminy Warmii, Mazur i Powiśla do wzięcia udziału w konkursie „Łączy nas turystyka”.

 

Celem konkursu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznej.

– Realizujemy wiele dużych inwestycji mających na celu rozwój turystyki z troską o środowisko, z zastosowaniem nowoczesnych technologii i ze znaczącym udziałem środków europejskich – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Na poziomie lokalnym czasem jednak wystarczą drobne rzeczy, jak rozkład jazdy, tablica informacyjna, wiata czy wieża widokowa, i to jest konkurs na takie przedsięwzięcia. Dostrzegamy duże zainteresowanie tą inicjatywą i doceniamy przedsięwzięcia zrealizowane w latach poprzednich, dlatego tym chętniej ogłaszamy jego kolejną edycję.

Na finansowe wsparcie mogą liczyć zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Do nich można zaliczyć m.in. zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych czy znakowanie szlaków w terenie.

W tegorocznym konkursie z budżetu województwa przeznaczono na ten cel łącznie 230 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 25 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż 50 proc. całkowitego wydatku na zadanie.

Termin składania wniosków mija 15 lutego 2024 roku.

Od pierwszej edycji konkursu w 2019 roku samorząd województwa objął wsparciem finansowym 60 projektów zrealizowanych przez gminy na łączną kwotę ponad 892 tys. zł. Dzięki tej inicjatywie powstała użyteczna infrastruktura turystyczna. Mogą z niej korzystać nie tylko mieszkańcy, ale również turyści odwiedzający nasze województwo.

W ubiegłym roku wsparcie trafiło do gmin: Kurzętnik, Dobre Miasto, Nowe Miasto Lubawskie, Rozogi, Ostróda, Srokowo, Stawiguda, Budry, Węgorzewo, Miłomłyn, Olsztynek, Biskupiec (pow. olsztyński), Iława.

Decyzję w formie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań podejmuje sejmik województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie rekomendacji zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej na stronie: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/8962-laczy-nas-turystyka-2024-konkurs-dla-gmin

Powiązane artykuły