VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Profilaktyki Uzależnień 2023 r.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii W Szkole Podstawowej w Boćwince zrealizowano projekt „Dla lepszego jutra”.
W jego zakresie 16 listopada odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Profilaktyki Uzależnień 2023 r., skierowany do uczniów wiejskich szkół podstawowych z terenu gminy Gołdap z klas IV – VIII. Konkurs zorganizowany został w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Głównym jego celem było ograniczenie i eliminowanie niepożądanych społecznie zachowań, – spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, cyberprzemocy w sieci. Forma konkursu zakładała również nabycie, uzupełnienie oraz aktualizację wiedzy na temat HIV/AIDS oraz uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka. Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia promowano wśród dzieci i dorosłych „modę na niepalenie”.

VII Międzyszkolny Konkurs z Profilaktyki Uzależnień przygotował nauczyciel biologii-Beata Zajkowska.
W konkursie wzięło udział 60 uczniów, którzy musieli zmierzyć się z testem wiedzy składającym się z 50 pytań o różnym poziomie trudności. Nagrodzono trzech najlepszych uczniów z każdej wiejskiej szkoły podstawowej, która wzięła udział w quizie.

Zwycięscy konkursu

Szkoła Podstawowa w Boćwince:
I miejsce – Oliwia Chełstowska;
II miejsce – Lena Waszkiewicz;
III miejsce – Michał Czarnota.

Szkoła Podstawowa w Galewicach:
I miejsce – Magdalena Dojlida;
II miejsce – Maciej Leszczyński;
III miejsce – Amelia Orzechowska.

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli:
I miejsce – Bartosz Skiba;
II miejsce – Patrycja Siłkowska;
III miejsce- Karolina Truchan.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe dofinansowane ze środków Gminy Gołdap przeznaczonych na realizację projektu „Dla lepszego jutra” w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Aktualności

Powiązane artykuły