Ogłoszenie Rominckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zamawiający – Romincka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie akcji promocyjnej projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Rominckiej spółdzielni mieszkaniowej w Gołdapi”  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna, Działania 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zakres zamówienia:

  1. Wykonanie 2 tablic informacyjnych dużego formatu (o wymiarach minimalnych 80×120 cm), informujących o projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności;
  2. Opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych nt. inwestycji do mediów.

Termin składania ofert: 22.12.2023 r. do godziny 14.00.

Termin realizacji zamówienia: 30.12.2023 r.

Oferty proszę składać na adres poczty elektronicznej Spółdzielni.

Dane Zamawiającego: Romincka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi ul. Jaćwieska 21, 19 – 500 Gołdap NIP: 8470000183 REGON: 790502209.

 

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia do uzyskania w siedzibie Rominckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi, tel. 87 615 28 04, adres email: rsm_goldap@o2.pl.

Powiązane artykuły