GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 27-30 listopada 2023 r.:

 

27.11.2023 r.
w godzinach 1800-2200 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi;
w godzinach 2200-800 – szpital w Giżycku/Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.;
ul. Kościuszki 24, (tel. 87 429 66 33 lub 87 429 66 34).

28.11.2023 r.
w godzinach 1800-800- GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

29.11.2023 r.
w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

30.11.2023 r.
w godzinach 1800-800- GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi 27 listopada będzie dostępna obsługa pielęgniarska, nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.


Aktualności

Powiązane artykuły