Komentarz. Ach, te nieszczęsne 50 mln!

Kilka dni temu zadaliśmy pytanie – „Czy sprostowanie jest sprostowaniem?”. Dotyczyło sprostowania, którego zamieszczenia zażądała od nas gmina Gołdap, a brzmiało ono tak: „W związku z opublikowaniem na portalu goldap.org.pl w dniu 3 października 2023 r. artykułu LIST DO REDAKCJI. RADNY WZYWA BURMISTRZA NE DEBATĘ PUBLICZNĄ wraz załączonym tam pismem Andrzeja Tobolskiego wskazuję, że nieprawdziwe są informacje o tym, że zadłużenie Gminy Gołdap wynosi 50 mln zł.”

I słusznie, pomyłka jest pomyłką, i należy ją naprawić! Tyle że w treści sprostowania nie podano kwoty faktycznej a jej podanie powinno być czymś oczywistym. Dlaczego nie podano? Może przez roztargnienie?

Mimo to, doczekaliśmy się tej informacji po otwarciu programu kolejnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 października w poniedziałek. Znajduje się tam projekt uchwały z autopoprawką – „w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023–2040”.

Na stronie 7 projektu uchwały w wierszu oznaczonym rokiem 2023 i kolumnie „kwota długu” znajdziemy kwotę – 48 652 479,20 zł.

Natomiast na stronie 4, również w wierszu oznaczonym rokiem 2023 i kolumnie „wydatki na obsługę długu”, jest kwota – 3 700 000,00 zł.

 

M.S.

Projekt uchwały:

https://bip.goldap.pl/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20spr%20zmian%20w%20WPF%20autopoprawka%2025.10.2023.pdf

Fot. pixabay.com


Aktualności

Powiązane artykuły