„Dobre rozdanie to używek unikanie”

Kolejne zadania projektu „Dobre rozdanie to używek unikanie” realizowanego ze środków finansowych Gminy Gołdap (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich wykonane!

We wrześniu i październiku uczniowie klas 4-8 brali udział w warsztatach z profilaktyki, mających na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy dotyczącej uzależnień oraz uświadomienie uczniom zagrożeń dla ich zdrowia i życia płynących z nałogów.

Kolejnym działaniem były warsztaty czytelnicze „Moda na czytanie, a nie vapowanie”. W ramach zajęć młodzież uczestniczyła w spotkaniach bibliotecznych, podczas których została zapoznana z ciekawymi młodzieżowymi publikacjami. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznać relaksacyjne sposoby spędzania wolnego czasu.

Koordynatorzy projektu


Aktualności

Powiązane artykuły