Ekopracownia klimatyczna w SP2 już otwarta

Z wielką radością chcemy poinformować, że w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi, we wtorek 19 września została uroczyście otwarta EKOPRACOWNIA KLIMATYCZNA – ZIELONE SERCE SZKOŁY.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Iwona Poreda witając gości, grono pedagogiczne i społeczność uczniowską, krótko przedstawiając ideę zrealizowanego projektu. Głos zabrała również przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz koordynatorka projektu, Małgorzata Wojciechowska-Gutowska.
W programie uroczystości ujęto inscenizację ekologiczną przygotowaną pod kierunkiem nauczycielek: Małgorzaty Marcinkiewicz i Barbary Nierwińskiej. Przedstawienie pt. „Ratujmy Ziemię” powstało dzięki zintegrowanym działaniom obu klas, 6a i 3b. Uczniowie wyrazili swoją postawę ekologiczną nie tylko poprzez odpowiednio dobrane teksty, ale również wczuwając się w określone sytuacje. Dzięki temu przekazali widzom wiele emocji, od zachwytu po smutek i płacz. Ekodrużyna z klasy 4a zaprezentowała ekologiczny hymn „Ekologia w rytmie RAP”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia ekopracowni dokonali: przedstawicielka WFOŚiGW w Olsztynie, wiceburmistrz Joanna Łabanowska, pani dyrektor Iwona Poreda, Anna Budzińska, nadleśniczy Daniel Chochulski, pracownik Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Anna Naruszewicz, przedstawicielka Rady Rodziców Marzanna Bernatowicz oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Fabian Wieczorek.

W pracowni przedstawiono ciekawe doświadczenia i obserwacje przygotowane przez uczniów klasy 7a, prezentujące możliwości zakupionych pomocy dydaktycznych. Goście zachwyceni byli wiedzą naszych uczniów i ich umiejętnościami korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych.

Na zakończenie panie dyrektorki pokroiły tort i zaprosiły wszystkich na słodki poczęstunek.

Dziękuję uczniom, nauczycielom, Radzie Rodziców za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości otwarcia ekopracowni.

Ekopracownia klimatyczna została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 75 000zł.

Koszt zadania wyniósł 83 334zł.

Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Powiązane artykuły