Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu,  udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gołdapskim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-goldapski/

Harmonogram
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje według poniższego harmonogramu:
Poniedziałek 14:00-18:00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9 – NPP
Wtorek 8:00-12:00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9 – NPP
Środa 15:00-19:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14A – NPP
Czwartek 15:00-19:00 Urząd Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnicka 26 – NPO
Piątek 8:00 – 12:00 Urząd Gminy w Dubeninkach, ul. Dębowa 27 – NPP

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 512 007 572

Komu przysługuje?
Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
➢ nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)
➢ nieodpłatną mediację
Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne.
http://fundacja.togatus.pl/
https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos


Aktualności

Powiązane artykuły