Stadion czy las?

20 kwietnia gmina Gołdap wybrała najkorzystniejszą ofertę dotyczącą „budowy pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią”. Pozyskano na ten cel środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład, a inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jednak byłoby dobrze, gdyby inwestor przed podpisaniem umowy z wykonawcą upewnił się w ewidencji gruntów co do faktycznego przeznaczenia działki pod tę inwestycję, bo tu mogą być wątpliwości. Z informacji znajdującej się w ewidencji wynika, że co prawda jest to działka gminna, ale w tym miejscu ma być las.

 

Oprócz projektu wykonawca ma m.in. wykonać:

– pełnowymiarowe boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni ok. 7840 m2,

kabiny dla zawodników i pomocy medycznej – 3 szt.,

– piłkochwyt wokół boiska siatki polipropylenowej wys. 6 m,

– oświetlenie boiska,

– trybunę 3-4 rzędową o konstrukcji lekkiej na min. 144 osoby,

– ogrodzenie terenu boiska,

– mur oporowy, gabiony

– monitoring,

– modernizację drogi dojazdowej do boiska (wyrównanie kruszywem, nakładka asfaltowa).

Do tego dochodzi zabezpieczenie sprzętu, przyłączy, nadzór autorski i odpowiednia dokumentacja.

Oferta najkorzystniejsza obejmuje kwotę 5 298 324, 91 zł (cena w ofercie dodatkowej 5 292 174,91 zł). Wybierano spośród pięciu ofert.

 


Aktualności

Powiązane artykuły