Czy będzie dostępna retransmisja?

Czytelnicy pytają o transmisję z ostatnich obrad Rady Miejskiej. Na stronie Urzędu Miejskiego znajdujemy taki dopisek: „Uprzejmie informujemy, iż nagrania posiedzeń Rady Miejskiej w Gołdapi zawierające informacje nadmierne (np. dane osobowe mogące naruszać czyjąś prywatność lub godzić w inne dobra osobiste) będą poddawane anonimizacji w części zawierającej te dane. W związku z powyższym nagrania mogą ukazać się w późniejszym czasie, niezwłocznie po dokonaniu niezbędnej anonimizacji”.

 

 

 

Jak to się ma do ustalonego prawa? Oto jedna z odpowiedzi:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/archiwum/jak-transmitowac-transmisje-sesji-rad-rodo

Zatem trudno jest zarzucić administratorowi łamanie prawa – tu RODO jest „na górze”.


Aktualności

Powiązane artykuły