5 zalet metody 360 stopni

MT: Metoda 360 w ocenie pracownika jest popularna!

MD: Zastanawiasz się, dlaczego badanie 360 jest tak cenione w firmach? Przyjrzeliśmy się temu bliżej – przedstawiamy najważniejsze zalety oceny 360 stopni!

 

H1: 5 zalet metody 360 stopni

Ocena pracownicza bardzo często wzbudza stres wśród zatrudnionych osób. Pracownicy czują, że każdy ich krok, każda decyzja czy każde najmniejsze potknięcie będzie głęboko analizowane i co najważniejsze – może ważyć na ich dalszych losach w firmie. Gdyby jednak dogłębnie skupić się na definicji oceny pracowniczej, to szybko można zrozumieć, że odpowiednio dobrana, przeprowadzana i zinterpretowana ocena pracownicza przynosi wiele zalet i korzyści – tak pracodawcom, jak i samym pracownikom. Ostatnimi czasy najbardziej popularną metodą oceny pracowniczej jest ocena 360 stopni. A co istotne w superlatywach wyrażają się o niej i organizacje, i zatrudnieni. Dlatego postanowiliśmy nieco szerzej opowiedzieć Wam o tym, czym jest ocena pracownicza 360 stopni i jakie są jej najważniejsze zalety. Zainteresowani? W takim razie zapraszamy do artykułu!

 

H2: Ocena 360 stopni – co to jest?

Czym szczególnym wyróżnia metoda 360 w ocenie pracownika? Otóż tak, jak każdy inny system oceny pracowniczej, polega na zebraniu szczegółowej informacji zwrotnej na temat zatrudnionych osób. Jednak tym, co przeważa szalę na stronę badania 360 stopni jest wszechstronność – jak sama nazwa wskazuje jest to ocena oparta na opinii kilku grup osób współpracujących z danym pracownikiem w sytuacjach zawodowych. Wśród nich możemy wymienić:

  • bezpośredniego przełożonego,
  • przełożonych wyższego szczebla,
  • liderów zespołów projektowych,
  • współpracowników,
  • podwładnych,
  • klientów wewnętrznych,
  • klientów zewnętrznych,
  • samego badanego.

 

H2: Dlaczego ocena pracownicza 360 jest tak popularna?

Już sama wielokanałowość zbierania informacji zwrotnej sprawia, że ocena 360 ma wiele zalet. Przyjęcie tak szerokiej perspektywy pozwala bowiem na stworzenie kompleksowego obrazu danego pracownika. Co równie istotne, badanie pracownika 360 stopni jest bardzo obiektywne, gdyż wzięcie pod uwagę opinii wielu osób zapewnia gwarancję rzetelności. Dzięki temu jest to bardzo dobrze oceniana metoda nie tylko przez pracodawców, ale przede wszystkim przez pracowników.

 

Pracownicy zgodnie przyznają, że przeprowadzenie oceny 360 stopni pozwoliło im na poznanie swoich mocnych i słabych strony. A dzięki temu z kolei, byli oni w stanie lepiej zaplanować własną ścieżkę rozwoju. Zderzenie własnych przekonań z obiektywnymi opiniami wielu różnych osób, pozwala przecież na trafne zdiagnozowanie obszarów, w których czujemy się i faktycznie jesteśmy dobrzy.

 

Oczywiście tak rozległe badanie to bardzo dobra okazja do pozyskania właściwych informacji i danych przez dział kadr i bezpośredniego przełożonego. Odpowiednio przechowywane dane pozwalają na wyciąganie konstruktywnych wniosków oraz wyławianie największych talentów i sukcesorów w firmie.

 

Co więcej, jak już pokrótce wspominaliśmy, odpowiednio dobrana, przeprowadzona i analizowana ocena 360 stopni pomaga w budowaniu zaufania oraz szczerych relacji pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, co z kolei wpływa na lepszą komunikację i współpracę w zespole.

 

H3: 5 największych zalet oceny pracowniczej

Po pierwsze, wieloźródłowość.

Dostęp do opinii o pracowniku pozyskanej wśród tak szerokiego grona osób pełniących różne stanowiska w firmie jest ogromną zaletą. Potrafi odpowiedzieć na pytania, jak dana osoba pracuje w zespole, z jakim zaangażowaniem podchodzi do wypełniania obowiązków lub czy dzieli się swoja wiedzą ze współpracownikami.

 

Po drugie, precyzyjne określenie obszarów do poprawy i mocnych stron pracownika.

Opinia o pracowniku dostarczona z różnych źródeł pozwala na zdiagnozowanie obszarów do rozwoju i mocnych stron. Jeśli kilka osób zajmujących różne stanowiska wskaże, że komunikacja nie jest mocną stroną danego pracownika, to jasny znak dla pracodawcy, że warto zaproponować danemu pracownikowi szkolenia czy warsztaty w tym zakresie. I odwrotnie – gdy wszyscy stwierdzą, że dany pracownik ma wyjątkowo wysokie umiejętności interpersonalne, być może to znak, że warto rozważyć, czy w przyszłości nie powierzyć mu stanowiska liderskiego/managerskiego.

 

Po trzecie, dobrana ścieżka rozwoju.

Tak szeroka metoda pozwala na lepsze poznanie pracownika, a tym samym na lepsze zrozumienie jego potencjału i predyspozycji. Dzięki temu z kolei, pracodawca ma możliwość dostosowania ścieżki kariery, jak i tematyki warsztatów i szkoleń do potrzeb, możliwości i oczekiwań osób zatrudnionych.

 

Po czwarte, szybka rekrutacja wewnętrzna.

Dane zebrane o pracownikach w połączeniu z zaplanowanymi dla nich ścieżkami karier, pozwalają na wyłonienie talentów i sukcesorów, a tym samym na skuteczne i jakościowe procesy rekrutacyjne. Często bowiem okazuje się, że osoba, której właśnie szukamy, znajduje się w gronie naszych pracowników – prowadząc odpowiednią dokumentację, szybko ją odnajdziemy.

 

Po piąte, poprawa komunikacji.

Jeśli dobrze zakomunikujemy proces prowadzenia ocen pracowniczych, a następnie będziemy prowadzić go z należytym zaangażowaniem, to pracownicy szybko zrozumieją, że nie jest to narzędzie sprawowania kontroli, a wręcz przeciwnie – możliwość rozwoju. Tym samym wykluczymy w zespole niezdrową rywalizację czy poczucie stresu, a wprowadzimy pozytywną motywację i zespołowego ducha.

 

H3: Ocena pracownika 360 stopni – podsumowanie

Jak widać, ocena pracownika 360 stopni niesie za sobą szereg korzyści. To idealne narzędzie do kreowania ścieżek karier, planowania awansów czy podwyżek i benefitów pozapłacowych. Ocena pracownika pochodząca z wielu źródeł jest bardzo obiektywna i co istotne – nie wywołuje stresu wśród samych zatrudnionych. Tym samym przesadne nie będzie stwierdzenie, że ocena 360 stopni przyczynia się do sukcesu całej organizacji.

 


Aktualności

Powiązane artykuły