Czy będzie dostępna retransmisja?

Czy będzie dostępna retransmisja?

Czytelnicy pytają o transmisję z ostatnich obrad Rady Miejskiej. Na stronie Urzędu Miejskiego znajdujemy taki dopisek: „Uprzejmie informujemy, iż nagrania posiedzeń Rady Miejskiej w Gołdapi zawierające informacje nadmierne (np. dane osobowe mogące naruszać czyjąś prywatność lub godzić w inne dobra osobiste) będą poddawane anonimizacji w części zawierającej te dane. W związku z powyższym nagrania mogą ukazać się w późniejszym czasie, niezwłocznie po dokonaniu niezbędnej anonimizacji”. (więcej…)

Czytam dalej »