Nabór w Programie Dotacyjnym „Symbole Narodowe RP” 2023

Od 5 do 20 tys. złotych można uzyskać w Programie Dotacyjnym „Symbole Narodowe RP” 2023, który skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Wnioski można składać do 3 kwietnia 2023 r.

 

 

Szczegóły znajdziemy pod linkiem https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-symbole-narodowe-rp-2023/, gdzie zostały m.in. rodzaje kwalifikowalnych zadań. Są to:

  1. wystawy wraz z katalogami;
  2. festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
  4. murale;
  5. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Grafika: pixabay.com

Powiązane artykuły