Banie Mazurskie. Na sesji Rady Gminy

Ostatnia sesja Rady Gminy Banie Mazurskie była wyjątkowa, a to za sprawą pożegnania sekretarz Barbary Woźniak, która zdecydowała się odejść na zasłużoną emeryturę.

 

 

 

Posiedzenie, które miało miejsce w ubiegły czwartek (23.02), stanowiło niejako ukoronowanie wieloletniej pracy Barbary Woźniak na rzecz naszego samorządu. Pani Barbara była bowiem związana z Gminą Banie Mazurskie przez 8 lat. Najpierw w roli specjalisty świadczącego usługi prawne, a później, od września 2021 roku, obejmując stanowisko sekretarza gminy, czynnie angażowała się w sprawy lokalnej społeczności. W trakcie XLIII sesji Rady Gminy, wójt Łukasz Kuliś oraz przewodnicząca Stefania Urbańska uroczyście podziękowali Pani Sekretarz za wspomniane zasługi.

obradach uczestniczyła również radna Rady Powiatu Gołdapskiego. Małgorzata Kuliś, bo o niej mowa, omówiła kwestie dotyczące stanu dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy. Skierowała ona swoje podziękowania do zarówno sołtysów, jak i samych mieszkańców, którzy, jak wskazała pani radna, przyczynili się do decyzji władz powiatu, na mocy której planuje się przebudować kilka z wyżej wymienionych traktów. Małgorzata Kuliś zanotowała również wszelkie wnioski zgromadzonych, którzy wskazywali na konieczność napraw tras powiatowych, gdyż te, zdaniem uczestników sesji, nierzadko stwarzają realne zagrożenie w ruchu drogowym.

UG w Baniach Mazurskich

 


Aktualności

Powiązane artykuły