#pomarańczowawstążka

Co roku w dniach 1-19 listopada odbywa się ogólnopolska Kampania „Pomarańczowa wstążka” przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

 

 

W związku z tym w Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki we współpracy z Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną zaplanowano i z zaangażowaniem przeprowadzono zajęcia dotyczące praw dziecka do godności, szacunku, bezpieczeństwa.

Rozmawiano o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia dzieci w świecie wolnym od przemocy. Uczniowie przygotowywali plakaty, gazetki ścienne oraz uczestniczyli w Marszu, podczas którego rozdawały mieszkańcom cukierki i informowały o naszej akcji, której hasło przewodnie brzmiało: „Gdy ktoś kogoś źle traktuje, idź mu pomóż, to nic nie kosztuje! Krzywdzić innych głupia sprawa, przemoc to nie jest zabawa”.

Bardzo dziękujemy gołdapskim instytucjom za pomoc i wsparcie podczas Kampanii „Pomarańczowa wstążka”.

 

Ewa Zaremba

Katarzyna Wróbel

Justyna Przekop

 


Aktualności

Powiązane artykuły