Opiekun medyczny – jakie powinien mieć wykształcenie?

Praca w charakterze opiekuna medycznego polega na opiece nad osobami niesamodzielnymi, mającymi problemy ze sprawnością, schorowanymi, z niepełnosprawnościami. Jak uzyskać wykształcenie w kierunku opieki medycznej?

 

Opiekun medyczny – jak można nim zostać?

Aktualnie praca jako opiekun medyczny wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. Dzięki nim można znaleźć zatrudnienie w wielu firmach zajmujących się świadczeniem usług opieki oraz samodzielnie się nią zajmować.

 

Opiekun medyczny powinien posiadać kwalifikacje oznaczone symbolem MED.14, czyli Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 

Zdobycie tego typu uprawnień możliwe jest przede wszystkim w szkołach policealnych, które oferują swoim uczniom kompleksowe przygotowanie do pracy zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej.

 

Zajęcia z opieki medycznej w szkole policealnej – jak się odbywają?

Szkoły policealne to szkoły, które kierują swoją ofertę edukacyjną do osób, które ukończyły szkoły średnie. Nie muszą one natomiast mieć zaliczonej matury, dlatego też nauka jest możliwa nawet wtedy, gdy nie została ona zaliczona lub nie podeszło się do niej w ogóle.

 

Obecnie w szkołach policealnych można również skorzystać z nauki w kierunku opieki medycznej. Pozwala ona wtedy na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji do pracy na tym stanowisku.

 

Osobom, które chciałyby rozpocząć pracę jako opiekun medyczny Kraków daje możliwość skorzystania z takiej oferty edukacyjnej w działających w mieście szkołach policealnych. Dokładne informacje można znaleźć już teraz na stronach internetowych szkół.

 

Kształcenie w szkołach policealnych w kierunku opieki medycznej jest prowadzone najczęściej w formule stacjonarnej, również w trakcie weekendów, co pozwala na łączenie ze sobą nauki razem z pracą. Czas trwania nauki to 1,5 semestru.

 

Kto może skorzystać z nauki w szkole policealnej?

Atutem szkół policealnych jest możliwość zdobycia wykształcenia zawodowego w różnych kierunkach, również bardzo potrzebnych na rynku pracy. Jednocześnie nie ma wtedy konieczności posiadania specjalnego przygotowania.

 

Wobec tego nauka jest możliwa przy spełnieniu poniższych wymogów:

  • posiadanie ukończonej szkoły średniej – matura nie jest wymagana
  • brak przeciwwskazań pod kątem zdrowia – należy przedstawić zaświadczenie lekarskie
  • zapisanie się na zajęcia – należy przygotować wniosek oraz dostarczyć razem z nim potrzebne dokumenty, zdjęcia

 

Warto też wskazać, że w przypadku wielu szkół policealnych nauka w kierunku opiekuna medycznego nie jest związana z żadnymi opłatami.

Artykuł sponsorowany


Aktualności

Powiązane artykuły