Lekcje globalne 2022 w ósmej d z gołdapskiej Jedynki

Tegoroczne hasło Tygodnia Edukacji Globalnej: Solidarnie ponad granicami! a ów tydzień to 14-20 listopada. W tym tygodniu w SP 1 klasa 8 d prezentuje Tanzanię jako państwo, na które warto zwrócić uwagę świata, wspomaga też nieco Ukrainę. Ale właściwe rozpoczęcie tego tygodnia w naszej klasie następuje już w październiku lekcjami historii powiązanymi z ww. hasłem, czyli dotyczącymi wojny i pokoju na świecie.

 

Pierwsze z zajęć edukacyjnych ma miejsce 19.10. br. po wizycie w gołdapskim kinie, jego temat brzmi: Losy młodzieży w Grodnie podczas inwazji sowieckiej – opowiadamy film „Orlęta”. Druga z tematem: Kresy w ogniu – bohater odzyskał wizerunek. Praca ze źródłami – wspomnienia świadków agresji radzieckiej we wrześniu 1939 r. i walk o Grodno. (Michał Bronowski „Agresja”) odbywa się 26.10.br. Tragiczne fakty ludzi dotkniętych agresją okupanta przedstawiamy wcielając się w postaci wojskowe czy też cywilne i odczytując ich wspomnienia zapisane w dokumentach historycznych. Mamy odpowiednie stroje i rekwizyty, jest interesująco!

Lekcje języka polskiego są już w listopadzie: 2.11.br. nt. Poezja Baczyńskiego i Gajcego a wojna i pokój dziś, 3.11. br. –Portret straconego polecenia, pokolenia Kolumbów i 8.11.br. „Każdemu, kto tonie, należy podać rękę” – antysemityzm i ludobójstwo w kontekście filmu „Orlęta” i wydarzeń w Europie w XXI wieku. W ich trakcie pada wiele strasznych słów, jak ludobójstwo, stracone pokolenie. Recytujemy wiersze Tadeusza Gajcego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wczuwając się w słowa i emocje podmiotów lirycznych. Ostatnia z lekcji stanowi podsumowanie tragedii z XX i XXI wieku w Europie. My nie chcemy więcej podziałów ani wojen – chcemy być solidarni ponad granicami.

Wychowawca klasy Ewa Jurkiewicz

 


Aktualności

Powiązane artykuły