Riwiera Olimpijska czeka!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że uczniowie z klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Dubeninkach w ramach programu Erasmus+, sektora Edukacja Szkolna wezmą udział w projekcie: „Mobilna Szkoła Podstawowa w Dubeninkach w greckim świecie”.

 

 

Grecję poznawali uczniowie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, np. przygotowując greckie potrawy aż, nadszedł wyczekiwany dzień.

W dniach 16 – 29 października wyjeżdżają na Riwierę Olimpijską, aby w ramach projektu m.in. kształcić porozumiewanie się w językach obcych, umiejętności rozumienia różnic kulturowych, poznawać obyczaje obowiązujące w różnych społecznościach.

Nie bez znaczenia są również umiejętności informatyczne oraz zdolności przekształcania idei w czyny. Składają się na nie: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, umiejętność planowania, organizowania, analizowania, oceny oraz umiejętność współpracy w zespole, by osiągnąć zamierzone cele.

 


Aktualności

Powiązane artykuły