Do końca października można składać wnioski w ramach programu Generacja V4

W opisie programu czytamy m.in.: Każdy projekt realizowany w ramach programu powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej. Może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą).

 

W ramach projektu należy zrealizować co najmniej:
– jedno wspólne wydarzenie z udziałem obydwu/wszystkich stron;
– jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.).

Maksymalna wysokość grantu wynosi 10.000 euro.

Ostateczny termin składania propozycji projektowych upływa 31 października br.

Wnioskodawcy są zobowiązani do wybrania jednego z 6 obszarów tematycznych Programu lub też stworzenia własnego obszaru:

https://granty.pl/501829/?fbclid=IwAR3rbJuDFjGal4mVSkgFKeg3g9UDf1syaWBX2P1psFh1m4w9m9P12u-ArYQ

Powiązane artykuły