Dubeninki. Kolejne dofinansowanie zewnętrzne

Wójt Ryszard Zieliński oraz skarbnik Gminy Hanna Biedrzycka podpisali w Olsztynie umowy, na podstawie których gmina Dubeninki otrzymuje w sumie 23 000 zł. To pieniądze, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla jednostek OSP Dubeninki i OSP Żytkiejmy w ramach realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Jeszcze w tym roku 10 000 zł zostanie przeznaczone na zakup kamery termowizyjnej z osprzętem do wykorzystania przez OSP Dubeninki. Kamera taka jest urządzeniem, które znacznie usprawni prowadzenie akcji ratowniczych, w szczególności w przypadku występowania pożarów w mocno zadymionych obiektach bądź w akcjach poszukiwawczych w terenie. Zakup tego urządzenia znacznie poprawi efektywność prowadzonych działań, ale przede wszystkim wpłynie na bezpieczeństwo strażaków ochotników.

 

Pozostałe 13 000 zł będzie przeznaczone na zakup motopompy pływającej NIAGARA (ważna dla reakcji na lokalne podtopienia ostatnio wywoływane przez gwałtowne ulewne deszcze),  wentylatora oddymiającego na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowych przez OSP Żytkiejmy. W ramach dotacji zostanie również zakupiony agregat powietrzny pozwalający na szybszy wyjazd samochodów pożarniczych z zawieszeniem pneumatycznym, co skróci czas dotarcia ratowników na miejsce zagrożenia.


Aktualności

Powiązane artykuły