Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – sam możesz umieścić na niej konkretne zagrożenie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które pozwala na wymianę informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Obywatel może w szybki i prosty sposób nanieść zagrożenie na mapę, co ma wpływ na zwiększenie jego poczucia bezpieczeństwa.

 

Obsługa „mapy” jest banalnie prosta. Wystarczy wejść ma stronę internetową Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi (www.goldap.policja.gov.pl), kliknąć w logo mapy i za pomocą czerwonej ikony „+” dodać zagrożenie wybierając je z katalogu, po czym należy wskazać konkretny punkt na mapie celem określenia jego dokładnej lokalizacji. Ostatni katalog zagrożeń jest szczególnie ważny i aktualny z uwagi na trwający sezon letni, a znajdziemy w nim, m.in.: „niszczenie zieleni”, „dzikie kąpieliska”, „miejsca niebezpieczne na wodach”, czy „poruszanie się po terenach leśnych quadami”.

Głównym celem KMZB jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania Policji oraz wymiany informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach. Pamiętajmy, że tylko dzięki wspólnym działaniom możemy sprawić, że w naszej okolicy będzie bezpieczniej. Przypominamy, że w zgłoszeniach nie trzeba podawać swoich danych – są one anonimowe.

Pamiętajmy jednak, aby rozsądnie korzystać z mapy. Każde naniesione zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. W przypadku pilnych interwencji należy korzystać z numeru alarmowego: 112.

KPP Gołdap

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły