Największą atrakcją było poszukiwanie książek

W Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbywały się lekcje, uczestniczyli w nich uczniowie klas IB, IIA, IIB ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich oraz dzieci z zerówek ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki. Tematy zajęć były różne o książce, alfabecie i owadach.

 

 

Dzieci poznały, ile etapów przechodzi książka zanim trafi od autora do czytelnika. Wspólnie odpowiedzieliśmy na pytanie: Jaki wpływ na człowieka ma czytanie książek oraz z czym kojarzy się książka? Odpowiedzi było dużo na oba pytania.

Uczniowie po wyrecytowaniu alfabetu dowiedzieli się jak bardzo ważny i potrzebny jest alfabet w pracy bibliotekarza.

Lekcja o owadach odbyła się w dwóch etapach. Pierwsza część zajęć odbyła się w wypożyczalni dla dzieci, gdzie dzieci dowiedziały się, że 2 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci w urodziny duńskiego autora baśni Hansa Christiana Andersena oraz jak ważne jest czytanie książek. Po tym dzieci otrzymały książki i encyklopedie w których uczyły się wyszukiwać informacji o owadach. Bardzo chętnie odgadywały zagadki oraz wykonały rysunki. W drugiej część zajęć przeszliśmy do czytelni, gdzie dzieci wpisały się do rejestru odwiedzin czytelni internetowej. Każde dziecko otrzymało nazwę owada i musiało odnaleźć w Internecie informacje o nim.

Dzieci przyniosły wypełnione przez rodziców karty zgłoszeń co uczyniło ich czytelnikami naszej biblioteki. Największą atrakcją dla nich było poszukiwanie książek, które mogą wypożyczyć i przeczytać w domu. Zajęcia odbyły się w bardzo miłej atmosferze.

Zapraszamy do udziału w zajęciach.

 


Aktualności

Powiązane artykuły