Cenne godziny w szkole

Klasa 7 d gołdapskiej „Jedynki” już od wiosny uczestniczy w działaniu KORKI realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021 (dofinansowanym ze środków własnych i  ze środków Gminy Gołdap). Celem projektu było budowanie dobrych relacji po okresie pandemii i zdalnego nauczania, podobne cele przyświecają programowi lekcji wychowawczych w tej klasie.

 

W czwartek, 2 grudnia do SP 1 przybywa koordynator pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Beata Beksa i prowadzi wykład połączony z warsztatem o wartościach rodzinnych. Stanowi to podsumowanie działań prowadzonych wiosną i jesienią tego roku przez nią i wychowawcę tej klasy. Dzieci słuchają z zapartym tchem -niby tyle wiedzą, a tu wciąż coś nowego.

W końcu warsztaty i wartości – tu mogą się już wykazać i budują wspaniałe domy z cegiełek z wartościami, o jakich marzą w swoich rodzinach. Stanowią klasę, w której wciąż następują zamiany, nie są ideałami, popełniają błędy, ale uczą się na nich. Dla mnie jako wychowawcy są jak diamenty w procesie szlifowania – kiedyś rozbłysną pełnym blaskiem.

Zajęcia dobiegają końca, projekt KORKI także… Jeszcze pamiątkowa fotografia, kwiatek wdzięczności za warsztat i zaraz zabrzmi dzwonek. Na koniec uczniom wręcza się dyplomy (tu panią Beatę wspomaga szkolna bibliotekarka, pani. Bogusia) ze słowami uznania za znajomość tematyki relacji rodzinnych – będą one miłą pamiątką po latach, gdy uczniowie 7 d będą wspominać cenną lekcję wychowawczą w podstawowej szkole.

Wychowawczyni Ewa Jurkiewicz

 


Aktualności

Powiązane artykuły